Samverkan och övergång förskola - förskoleklass

Information till föräldrar vars barn avslutar sin förskoletid och övergår till skolan.