När mitt barn får syskon?

Nedan följer de regler som gäller när man som förälder är föräldraledig för ett nytt barn.

Det är en stor omställning för hela familjen när det kommer ett nytt barn till familjen. Både föräldrar och syskon måste anpassa sig till den nya konstellationen och bör få möjlighet till detta.

Vi rekommenderar att syskonet stannar hemma med föräldrar de första 10 dagarna efter förlossningen. Dels för att anpassa sig till sin nya familjekonstellation men också för att undvika bakterier som förskolan bär med sig hem till det nya känsliga barnet.

Vi följer Malmö Stads riktlinjer vilket innebär att ert förstfödda barn har rätt till heltids förskola de två första månaderna efter att syskonet fötts.

Därefter har ert förstfödda barn rätt att vara på sin förskola 15 timmar/vecka - och lämpligast är tis, ons och torsdag 9-14 för att få ut så mycket av sina timmar som möljligt.

På vår förskola har vi syskonförtur vilket betyder att om det finns platser när det är dags att börja förskolan så går dessa platser först och främst till de redan inskolade familjerna.

 

Vid frågor kring planering för er familj och vad som passar er bäst kotakta Thomas Stenberg, förskolechef.