Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är viktig för oss och vi tycker att det är ett viktigt mål att föräldrarna upplever att den verksamhet som erbjuds deras barn är värdefull.

Hos oss ska föräldrarna få fortlöpande information om sitt barns utveckling, om verksamheten på förskolan samt möjligheten att påverka.

Vi använder ”tavlan” på hemsidan för att kontinuerligt ge vårdnadshavare uppdatering om barngrupperna och dess projekt.

Föräldrarna bjuds in till utvecklingssamtal 1 gång om året

Föräldrarna bjuds in till föräldramöte 1 gång om året

Tamburkontakten är viktig- varje barn ska mötas positivt varje morgon och vid varje hämtning.

 

 

Välkommen till höstens första föräldraråd som är torsdagen den 26 oktober kl.18-20.

 

 

Varmt Välkomna!