Vår värdegrund

Nedan följer CARE-konceptet, utformat av Norlandia.

Kompetenta
Vi är en lärande organisation som utvecklar medarbetarnas kompetens.
Vi kan mycket och vill ännu mer.
För barnen betyder detta att:
• De möter engagerade och professionella pedagoger
• Förskolan är en viktig arena för lärande, nyfikenhet, utforskande
och skaparglädje

Ambitiösa
Vi är innovativa och söker de bästa lösningarna.
Vi har höga förväntningar på att nå framgång.
För barnen betyder detta att:
• Vi stöttar deras individuella utveckling i samspel och gemenskap
• De utmanas till att bli sitt bästa jag


Respektfulla
Vi utgår från den enskilda människans behov och resurser.
Vi är öppna och lyhörda i alla våra relationer.
För barnen betyder detta att:
• Vi möter dem med respekt, empati och bekräftelse
• Alla har lika värde och alla är unika


Energiska
Vi arbetar målmedvetet för att lyckas med våra uppdrag.
Vi utstrålar energi och arbetsglädje.
För barnen betyder detta att:
• De möter kreativa, engagerade och lekfulla vuxna
• Varje dag är fylld av livsglädje och entusiasm