Avgifter

Nedan följer våra avgifter:

Avgifter

Nya avgifter för maxtaxa inom förskola och fritids gäller från 2017-01-01

I Malmö Stad används maxtaxa. Maxtaxan omfattar alla förskolor, familjedaghem och fritidshem i kommunen, oavsett om de drivs i kommunal eller fristående regi. Den högsta avgiften för ett barn är 1362 kronor per månad. Det betalar den familj som har ett barn i förskoleverksamhet och en sammanlagd bruttoinkomst på 45 390 kronor per månad eller mer.

Avgifter 2016 för barn i förskola

  • Barn 1: tre procent av inkomsten, dock högst 1362 kronor/månad
  • Barn 2: två procent av inkomsten, dock högst 908 kronor/månad
  • Barn 3: en procent av inkomsten, dock högst 454 kronor/månad
  • Barn 4: ingen avgift

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v.

 

Klicka på länken för att läsa mer detaljerad information kring avgifter:

file:///C:/Users/10410AventyrsbatenLa/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/601/202/Avgifter+2017%20[1188237].pdf